Výťahová prezentácia

Ako by ste svoje produkty alebo služby popísali niekomu, s kým môžete stráviť len krátku jazdu vo výťahu? Pomocou tejto šablóny so zjednodušeným ovládaním môžete napísať krátke informatívne prezentácie. Súčasťou sú návody, ktoré vám pomôžu napísať 12-sekundový, 30-sekundový a 3-minútový prejav.

Word

Výťahová prezentácia

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom