Výkaz o výdavkoch

Zamestnanci vám môžu pracovné a cestovné výdavky odosielať pomocou tejto šablóny s formulárom na vyúčtovanie výdavkov. Je v nej poskytnutý priestor na zálohy a typické kategórie služobných ciest. Celkové hodnoty sa vypočítajú automaticky. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Výkaz o výdavkoch

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom