Výkaz peňažných tokov

Táto šablóna vám umožní alyzovať alebo prezentovať finančné toky vo vašom podniku za posledných dvanásť mesiacov. Vďaka novým krivkám, podmienenému formátovaniu a sviežemu dizajnu bude výsledok nielen užitočný, ale aj úžasný.

Excel

Výkaz peňažných tokov

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom