Výkaz peňažných tokov

Táto šablóna vám umožní alyzovať alebo prezentovať finančné toky vo vašom podniku za posledných dvanásť mesiacov. Vďaka novým krivkám, podmienenému formátovaniu a sviežemu dizajnu bude výsledok nielen užitočný, ale aj úžasný.

Excel

Výkaz peňažných tokov

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať