Výkaz ziskov a strát (s logom)

Vytvorte pomocou tejto šablóny so zjednodušeným ovládaním pre svoju spoločnosť úplný výkaz zisku a straty, ktorý vypočítava percentuálnu zmenu oproti predchádzajúcemu obdobiu a rozpočtu.

Excel

Výkaz ziskov a strát (s logom)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom