Vývojový diagram krížového procesu z údajov

Navrhnite vývojový diagram krížového procesu Visia pomocou excelových údajov. Táto šablóna ponúka niekoľko možností rozloženia (vrátane zvislého a vodorovného pre jednu fázu alebo viacero fáz) na základe vašich potrieb alebo preferencií na mapovanie procesu. Tento druh vývojového diagramu používa čiary na znázornenie vzťahu medzi obchodným procesom a funkčnými jednotkami (napríklad oddeleniami) zodpovednými za daný proces. Poskytujeme vzorové údaje, ktoré uľahčujú začatie. Ďalšími grafmi, ktoré môžete vytvoriť pomocou tejto šablóny, sú základný vývojový diagram a organizačná schéma. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Vývojový diagram krížového procesu z údajov

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať