Vyúčtovanie výdavkov na úlohy súvisiace s obchodovaním

Porovnajte aktuálne výdavky s ročným rozpočtovým plánom. Táto šablóna so zjednodušeným ovládaním obsahuje grafy a grafické znázornenia mesačných rozdielov.

Excel

Vyúčtovanie výdavkov na úlohy súvisiace s obchodovaním

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom