Vzdelávacia prezentácia s deťmi na školskom dvore, album (širokouhlý formát)

Táto vzdelávacia šablóna s motívmi zo školského dvora, na ktorých chlapci a dievčatá kráčajú do triedy, hrajú sa na preliezačkách, skáču švihadlo a púšťajú šarkany je dobrou voľbou pre učiteľov základných škôl, vychovávateľov alebo programy pre deti. Pomocou rôznych rámov fotografií môžete dokonca vytvoriť album. (Formát 16:9). Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

PowerPoint

Vzdelávacia prezentácia s deťmi na školskom dvore, album (širokouhlý formát)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať