Základná faktúra s jednotkovou cenou

Túto jednoduchú šablónu faktúry so zjednodušeným ovládaním si môžete prispôsobiť pre svoj podnik. Na základe množstva a jednotkovej ceny automaticky vypočíta súčty riadkov aj celkový súčet.

Excel

Základná faktúra s jednotkovou cenou

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom