Základný osobný rozpočet

Pomocou tejto šablóny osobného rozpočtu so zjednodušeným ovládaním môžete vyhodnotiť celoročný rozpočet. Súčty sa vypočítavajú automaticky v každej kategórii a v hornej časti sa zobrazuje celkový suma.

Excel

Základný osobný rozpočet

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom