Základný osobný rozpočet

Pomocou tejto šablóny osobného rozpočtu so zjednodušeným ovládaním môžete vyhodnotiť celoročný rozpočet. Súčty sa vypočítavajú automaticky v každej kategórii a v hornej časti sa zobrazuje celkový suma.

Excel

Základný osobný rozpočet

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať