Zápisnica z rodičovského združenia

Učitelia môžu tento formulár použiť na zapísanie poznámok zo stretnutia s rodičmi. Šablóna obsahuje riadky na témy, o ktorých sa diskutovalo, na kroky, ktoré treba podniknúť a na podpis učiteľa a rodiča. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Word

Zápisnica z rodičovského združenia

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom