Zápisnice zo schôdze s modrými kruhmi

Pomocou tejto šablóny so zjednodušeným ovládaním môžete vytvoriť zápisnicu zo schôdze. Vďaka častiam na agendu; oblasti, kde treba konať; vlastníkov; termíny dokončenia a stav si o všetkom udržíte prehľad. Ďalšie zodpovedajúce šablóny nájdete vyhľadaním slovného spojenia „modré kruhy“.

Word

Zápisnice zo schôdze s modrými kruhmi

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom