Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Záznam dlhodobého majetku s odpismi

Vďaka tejto šablóne tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním budete mať prehľad o vybavení a ďalšom dlhodobom majetku. Zaznamenajte údaje o majetku vrátane sériového čísla, fyzického umiestnenia a informácií o nákupe. Odpisy sa vypočítajú na základe lineárnej metódy, metódy poklesu zostatku o 150 % a poklesu zostatku o 200 %.

Excel

Záznam dlhodobého majetku s odpismi

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať