Záznam dlhodobého majetku s odpismi

Vďaka tejto šablóne tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním budete mať prehľad o vybavení a ďalšom dlhodobom majetku. Zaznamenajte údaje o majetku vrátane sériového čísla, fyzického umiestnenia a informácií o nákupe. Odpisy sa vypočítajú na základe lineárnej metódy, metódy poklesu zostatku o 150 % a poklesu zostatku o 200 %.

Excel

Záznam dlhodobého majetku s odpismi

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom