Záznam o týždennej triednej dochádzke

V tejto šablóne hárka dochádzky na 5 dní so zjednodušeným ovládaním môžete sledovať dochádzku študentov. Dochádzku študentov môžete v hárku vyznačiť pomocou týchto možností: neskorý príchod, neospravedlnený/-á, ospravedlnený/-á alebo prítomný/-á.

Excel

Záznam o týždennej triednej dochádzke

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať