Záznam o týždennej triednej dochádzke

Pomocou tejto šablóny záznamu môžete sledovať týždennú dochádzku až pre 30 študentov. Každý deň v týždni máte možnosť zaznačiť prítomnosť, meškanie, neospravedlnené hodiny a ospravedlnené hodiny.

Excel

Záznam o týždennej triednej dochádzke

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom