Záznam o týždennej triednej dochádzke

Pomocou tejto šablóny záznamu môžete sledovať týždennú dochádzku až pre 30 študentov. Každý deň v týždni máte možnosť zaznačiť prítomnosť, meškanie, neospravedlnené hodiny a ospravedlnené hodiny.

Excel

Záznam o týždennej triednej dochádzke

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať