Zoznam účastníkov večere s menu

Pomocou tejto šablóny zoznamu so zjednodušeným ovládaním získate prehľad o tom, kedy sa dobre bavíte. Môžete do nej zaznamenať dátumy, hostí, ktorí sa zúčastnili, podávané menu a ďalšie poznámky.

Excel

Zoznam účastníkov večere s menu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom