Zoznam úloh so sledovaním priebehu

Pomocou tejto základnej šablóny zoznamu úloh môžete sledovať svoje úlohy. Nastavte prioritu, stav, dátum začatia a termín dokončenia a percento dokončenia. Keď bude úloha dokončená, automaticky sa označí ako hotová. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Zoznam úloh so sledovaním priebehu

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom