Zoznam hostí večierka

Použite túto šablónu na vytvorenie zoznamu hostí večierka. Spíšte si zoznam mien, adries a telefónnych čísiel a zaznačte si, komu ste poslali pozvánky a ako hostia odpovedali.

Word

Zoznam hostí večierka

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom