Zoznam vybavenia

Táto šablóna slúži ako prehľad zásob. Zobrazuje hodnoty a vypočíta odpisy, ako aj odporúčané intervaly opätovného objednania a nahradenia.

Excel

Zoznam vybavenia

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom