Časovna kartica zaposlenega (dnevna, tedenska, mesečna in letna)

S to časovno kartico lahko sledite in izračunate skupno število rednih delovnih ur in nadur za določenega zaposlenega za vsak dan v tednu. Na voljo je tudi ločena tabela za vsak mesec v letu. To je dostopna predloga.

Excel

Časovna kartica zaposlenega (dnevna, tedenska, mesečna in letna)

Več predlog, podobnih temu

Poiščite navdih za naslednji projekt z več tisoč zamislimi, med katerimi lahko izbirate