Diapozitiv organigrama slik (večbarvne s črnim ozadjem), širokozaslonski

S tem ogranigramom, na katerem so hierarhično prikazane slike zaposlenih v pravokotnih okvirjih, lahko spoznate svoje sodelavce (širokozaslonska predloga v obliki 16X9).

PowerPoint

Diapozitiv organigrama slik (večbarvne s črnim ozadjem), širokozaslonski

Več predlog, podobnih temu

Na tisoče čudovitih predlog, s katerimi boste lažje začeli projekt.