Glavna knjiga s T-računom

Uporabite to osnovno računovodsko glavno knjigo, če želite zagotoviti, da v breme in v dobro ostaneta uravnotežena. Pogojno oblikovanje vam omogoča, da lažje razberete, katere transakcije so neuravnotežene, tudi če imate veliko vnosov.

Excel

Glavna knjiga s T-računom

Več predlog, podobnih temu

Na tisoče čudovitih predlog, s katerimi boste lažje začeli projekt.