Seznam opravil projekta skupine

S to predlogo seznama opravil bo vsak član skupine vedel, katera opravila mora dokončati in do kdaj jih mora dokončati.

Excel

Seznam opravil projekta skupine

Več predlog, podobnih temu

Sodelovanje v razpravi Excel
Seznam tedenskih opravil Excel
Seznam dnevnih opravil Excel
Delovni list za zbiranje zamisli Excel

Na tisoče čudovitih predlog, s katerimi boste lažje začeli projekt.