Evidenca prisotnosti učencev (preprosta)

S to dostopno predlogo lahko spremljajte prisotnost enega učenca v celotnem šolskem letu. Predloga samodejno izračuna skupne vrednosti za prisotnost, zamujanje ter neopravičene in opravičene izostanke.

Excel

Evidenca prisotnosti učencev (preprosta)

Več predlog, podobnih temu

Na tisoče čudovitih predlog, s katerimi boste lažje začeli projekt.