Grafikon s podatki o proizvodnji

Zabeležite dnevno proizvodnjo in si oglejte upodobitev teh podatkov v paličnem grafikonu. S to dostopno predlogo lahko vidite, kako se učinkovitost proizvodnje spreminja v danem času.

Excel

Grafikon s podatki o proizvodnji

Več predlog, podobnih temu

Na tisoče čudovitih predlog, s katerimi boste lažje začeli projekt.