Izkaz uspeha za 1 leto

Izkaz uspeha, znan tudi kot izkaz o dobičku in izgubah, prikazuje prihodke in odhodke v časovnem obdobju enega leta. Skupaj z bilanco stanja in izjavo o denarnih tokovih je izkaz uspeha eden od treh ključnih finančnih poročil. S to dostopno predlogo lahko ustvarite izkaz o uspehu.

Excel

Izkaz uspeha za 1 leto

Več predlog, podobnih temu

Na tisoče čudovitih predlog, s katerimi boste lažje začeli projekt.