Organigram

Strokovnjaki za človeške vire morajo pogosto sestaviti organigrame svojega podjetja, tako da lahko vodstveni delavci in uprava natančno ocenijo trenutno sestavo organizacije in se odzovejo na spremenjene tržne razmere in priložnosti. Zaposleni morajo razumeti strategijo in sestavo podjetja ter svojo vlogo pri doseganju organizacijskih ciljev. S to predlogo organigrama si lahko strokovnjaki za človeške vire predstavljajo svojo trenutno sestavo ter oblikujejo možne scenarije sprememb in posredovanja organizacijskih informacij po vsem podjetju.

PowerPoint

Organigram

Več predlog, podobnih temu

Poiščite navdih za naslednji projekt z več tisoč zamislimi, med katerimi lahko izbirate