Poročilo s povzetkom poročila

S to predlogo lahko izvršni direktorji in finančne skupine v okviru mesečnega pregleda poslovne učinkovitosti lažje ocenijo osnovne finančne postavke, poslovne in konkurenčne dosežke. Predloga vključuje vgrajene formule, s katerimi lahko hitro ustvarite natančen in zanesljiv posnetek proračuna organizacije in dejanske mesečne rezultate. To je dostopna predloga.

Excel

Poročilo s povzetkom poročila

Več predlog, podobnih temu

Na tisoče čudovitih predlog, s katerimi boste lažje začeli projekt.