Predstavitev izobraževanja

Ko boste za izobraževalni tečaj uporabili to dostopno PowerPointovo predlogo predstavitve izobraževanja, boste videti kot strokovnjak. Predloga predstavitve izobraževanja ima 14 diapozitivov, vključno z uvodom, orisom izobraževanja, tremi lekcijami s cilji, diapozitivi o vsebini in zaključku, povzetkom izobraževanja ter ocenjevanjem in vrednotenjem na koncu.

PowerPoint

Predstavitev izobraževanja

Več predlog, podobnih temu

Poiščite navdih za naslednji projekt z več tisoč zamislimi, med katerimi lahko izbirate