Predstavitev za dan odprtih vrat v razredu

Začnite novo šolsko leto s predstavitvijo za starše. V tej dostopni predlogi predstavitve so diapozitivi za pozdravno sporočilo, cilje učnega načrta, razredne dejavnosti, informacije, pravila, pravilnike in možnosti za prostovoljno delo.

PowerPoint

Predstavitev za dan odprtih vrat v razredu

Več predlog, podobnih temu

Na tisoče čudovitih predlog, s katerimi boste lažje začeli projekt.