Preverjanje evidence (preprosto)

S tem dostopnim preverjanjem evidence lahko spremljajte tekočo bilanco. Vsebuje polja za kontrolne številke, datum, opis transakcije, dobroimetje (+), bremenitve (-) in bilanco.

Excel

Preverjanje evidence (preprosto)

Več predlog, podobnih temu

Na tisoče čudovitih predlog, s katerimi boste lažje začeli projekt.