Redovalnica za učitelje (na podlagi povprečja)

Zabeležite ocene učencev za naloge, preskuse znanja ter kontrolne naloge in ta dostopna predloga redovalnice bo izračunala povprečni odstotek, črkovno oceno in povprečno oceno za vsakega posameznega učenca. Izračuni so ustvarjeni na podlagi vseh nalog, ki enakomerno prispevajo h končni oceni. Vključena so tudi navodila.

Excel

Redovalnica za učitelje (na podlagi povprečja)

Več predlog, podobnih temu

Na tisoče čudovitih predlog, s katerimi boste lažje začeli projekt.