Seznam inventarja opreme

Spremljajte stanje ohranjenosti in finančno stanje opreme v podjetju. Zabeležite model in serijske številke, podatke o nakupu ter operativne stroške in ta dostopna predloga bo izračunala amortizacijo.

Excel

Seznam inventarja opreme

Več predlog, podobnih temu

Na tisoče čudovitih predlog, s katerimi boste lažje začeli projekt.