Mesečni poslovni budžet

Pratite troškove i prihode preduzeća uz pomoć ovog predloška za Excel. Prikazuje poseban rezime prvih pet troškova i omogućava poređenje predviđenih i stvarnih troškova.

Excel

Mesečni poslovni budžet

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta