Prezentacija sa plavozelenim trakama (široki ekran)

Dizajn ove prezentacije sadrži široke plavozelene trake na naslovnom slajdu i usku plavozelenu traku koja naglašava donji deo slajdova sa sadržajem. Kontrast teksta bele boje na tamnosivoj pozadini boje uglja privlači pažnju na vaš materijal u ovom predlošku u formatu širokog ekrana (16:9). Ovaj dizajn je svestran i namenjen različitoj publici.

PowerPoint

Prezentacija sa plavozelenim trakama (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta