Čestitka „Volim te“ (četvorostruka)

Recite „Volim te“ pomoću ove presavijene čestitke; koristite teme da biste lako promenili boje srca. Predložak se štampa na jednoj stranici od 8,5 x 11 inča i presavija se na 4,25 x 5,5 inča (veličina A2). Predložak možete lako da prilagodite tako da odgovara raznim standardnim veličinama papira. Ovo je pristupačan predložak.

Word

Čestitka „Volim te“ (četvorostruka)

Hiljade predložaka za brzi početak projekta