2014-2015 akademski kalendar (jul–jun)

Ovaj običan predložak zidnog akademskog kalendara na beloj pozadini počinje julom 2014., a završava se junom 2015. u formatu od ponedeljak–nedelja. Možete prilagoditi boje i koristiti 3 standardna slajda na kraju da biste dodali sadržaj prezentacije. Možete i da kopirate slajd bilo kog meseca u drugu prezentaciju.

PowerPoint

2014-2015 akademski kalendar (jul–jun)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta