2014-2015 akademski kalendar (jul–jun)

Ovaj običan predložak zidnog akademskog kalendara na beloj pozadini počinje julom 2014., a završava se junom 2015. u formatu od ponedeljak–nedelja. Možete prilagoditi boje i koristiti 3 standardna slajda na kraju da biste dodali sadržaj prezentacije. Možete i da kopirate slajd bilo kog meseca u drugu prezentaciju.

PowerPoint

2014-2015 akademski kalendar (jul–jun)

Još sličnih predložaka

Godišnji kalendar fakulteta Excel
Ilustrovani kalendar za 2015. sa godišnjim dobima (pon. – ned.) PowerPoint
Kalendar za 2016. Word
Kalendar za domaće zadatke Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta