Akademski kalendar (bilo koja godina)

Koristite ovaj pristupačni kalendar svakog dana da biste pratili školsku godinu. Promenite godinu zajedno sa mesecom početka i vikendom u skladu sa svojim rasporedom. Obuhvata prostor za beleške.

Excel

Akademski kalendar (bilo koja godina)

Još sličnih predložaka

Kalendar plana lekcija Word
Kalendar sa fotografijama za 2017. (pon–sub/ned) PowerPoint
Planer događaja Word
Kalendar za 2016. Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta