Akademski kalendar za 2013-2014. (avgust)

Ovaj obični zidni akademski kalendar na beloj pozadini važi od avgusta 2013. do jula 2014. u formatu od ponedeljka do nedelje. Možete prilagoditi boje i koristiti 3 standardna slajda na kraju da biste dodali sadržaj prezentacije. Odnosno, možete kopirati slajd bilo kog meseca u drugu prezentaciju.

PowerPoint

Akademski kalendar za 2013-2014. (avgust)

Još sličnih predložaka

Pregled akademskog kursa PowerPoint
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint
Matematička prezentacija sa simbolom Pi (široki ekran) PowerPoint
Jesenji letak Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta