Animirana snežna scena

Ovaj profesionalno dizajnirani predložak prikazuje snežni breg sa animiranim snežnim pahuljama. Kompletna uputstva za reprodukovanje ovog slajda nalaze se u oknu „Beleške“.

PowerPoint

Animirana snežna scena

Još sličnih predložaka

Prezentacija sa crvenim radijalnim linijama (široki ekran) PowerPoint
Foto karta za praznike (dizajn sa snežnom pahuljicom) PowerPoint
Planer zabave Excel
Porodični Božićni bilten Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta