Animirana snežna scena

Ovaj profesionalno dizajnirani predložak prikazuje snežni breg sa animiranim snežnim pahuljama. Kompletna uputstva za reprodukovanje ovog slajda nalaze se u oknu „Beleške“.

PowerPoint

Animirana snežna scena

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta