Beleške sa sastanka (narandžasti dizajn)

Držite svoje beleške sa sastanka organizovanim pomoću ovog dokumenta beležaka sa sastanka. Osobe koje hvataju beleške ceniće jednostavno oblikovanje teksta. Podudara se sa dokumentom dnevnog reda poslovnog sastanka (narandžasti dizajn).

Word

Beleške sa sastanka (narandžasti dizajn)

Još sličnih predložaka

Klasične beleške sa sastanka Word
Beleške sa sastanka Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta