Bilans uspeha na kraju godine

Pomoću ovog predloška kreirajte sveobuhvatan bilans uspeha na kraju godine za svoje preduzeće. On automatski računa postotak promene u odnosu na prethodni period i budžet. Uslovno formatiranje vizuelno upućuje na oblasti kojima treba posvetiti pažnju.

Excel

Bilans uspeha na kraju godine

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta