Brošura

Prilagodite ovaj pristupačni predložak informacijama o preduzeću. Umetnite logotip svog preduzeća, fotografije i koristite ugrađene teme da biste promenili boje i dobili željeni doterani, profesionalni izgled.

Word

Brošura

Još sličnih predložaka

Prezentacija sa armaturom zgrade (široki ekran) PowerPoint
Marketinška prezentacija staklene kocke (široki ekran) PowerPoint
Trostruka brošura (crvena i crna) Word
Kontrastna prezentacija preduzeća (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta