Budžet za fakultet

Bacite pogled na to kako se mesečni troškovi za fakultet odnose prema dostupnim sredstvima i koji su troškovi najveći, sve pomoću ovog predloška budžeta.

Excel

Budžet za fakultet

Još sličnih predložaka

Budžet akademskog kluba Excel
Budžet kućnih troškova Excel
Procenjivač troškova fakulteta Excel
Kalkulator mesečnog budžeta Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta