Certifikat o završetku (zeleni)

Ovo je opšti certifikat o završetku sa formalnim zelenim okvirom. Pogodan je za razne situacije i za različitu publiku – za odrasle ili omladinu koja je završila, na primer, kurs, projekat ili učestvovala u nekom događaju. Evo šta treba da napravite: samo upišite ime primaoca i prilagodite tekst priznanja tako da odgovara prilici. Štampajte ga na papiru dimenzija 8 ½ X 11.

PowerPoint

Certifikat o završetku (zeleni)

Još sličnih predložaka

Certifikat u osnovnoj školi Word
Nagradni certifikat (za učenike osnovnih škola) PowerPoint
Certifikat za najvrednijeg igrača Word
Certifikat, radnik meseca (dizajn sa sivim lancem) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta