Dijagram odnosa

Ovo je Microsoft Office predložak.

PowerPoint

Dijagram odnosa

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta