Dnevni planer časa

Organizujte svoje misli za svaki čas tako što ćete koristiti dokument ovog dnevnog planera časa. Jednostavan format koristan za nastavnike u svim oblastima.

Word

Dnevni planer časa

Još sličnih predložaka

Matematička prezentacija sa simbolom Pi (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija u akvarelu (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija grupnog projekta (velegradske teme, široki ekran) PowerPoint
Obrazovna prezentacija – školska tabla (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta