Dnevni raspored

Koristeći ovaj predložak, cela porodica može da prati dnevne zadatke svakog od njenih članova. Članovi porodice i zadaci unose se na kartici za unos podataka, a opcija provere valjanosti podataka daje korisniku mogućnost da izabere svaki od njih sa padajućeg menija na glavnoj kartici i da prikaže raspored u sedmičnoj koordinatnoj mreži.

Excel

Dnevni raspored

Još sličnih predložaka

Dnevni raspored poslova Excel
Kontrolna lista za venčanja (vodene boje) Word
List za upisivanje volontera Word
Spisak časova Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta