Dvanaestomesečni foto-kalendar za 2013. godinu

Ovaj dvanaestomesečni kalendar za 2013. godinu je spreman za štampanje ili personalizujte predložak tako što ćete fotografije zameniti svojim.

Word

Dvanaestomesečni foto-kalendar za 2013. godinu

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta