Evidencija potrošnje benzina po milji

Pratite miljažu i troškove benzina i pogledajte kako ovaj predložak računa prosečnu cenu po galonu, milje po galonu i cenu po milji. Želite da znate koliko će vas koštati sledeće putovanje? Otkucajte broj milja u žutom okviru i cena će se izračunati za vas.

Excel

Evidencija potrošnje benzina po milji

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta