Foto-album sa mature, crni (široki ekran)

Kreirajte foto-album sa mature ili godišnjice mature pomoću ovog predloška PowerPoint prezentacije koji sadrži crnu pozadinu, format širokog ekrana (16X9) i razne rasporede fotografija.

PowerPoint

Foto-album sa mature, crni (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta